Telefon 386 356 884
Velikost písma

Cesta k této kategorii: Úvodní stránka / O ŠKOLE / Spolek při Gymnáziu

Spolek při Gymnáziu, České Budějovice, Česká 64

Spolek při Gymnáziu, České Budějovice, Česká 64

Výše daru: od 350 Kč

V případě sourozenců na škole je hrazen pouze 1x. Tento příspěvek slouží na zajištění např. vzdělávacích aktivit školy, které by z běžného rozpočtu zajišťovala ve velice omezené míře. Jeho výběr realizuje škola z organizačních důvodů do 30. září aktuálního školního roku.

Občanské sdružení (od 1. 1. 2014 podle nového Občanského zákoníku „Spolek při Gymnáziu, České Budějovice, Česká 64“) bylo na gymnáziu založeno v roce 1997 v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. Nejvyšším orgánem je valná hromada členů. Členy jsou zákonní zástupci žáků a zástupci pedagogů školy. Z příspěvků hradí Spolek především vzdělávací, sportovní a kulturní aktivity studentů gymnázia. Spolek vydá každému dárci potvrzenou darovací smlouvu.

Co je studentům z příspěvků Spolku financováno:

 • Příspěvky na kulturní, sportovní akce a exkurze (jízdné, registrační poplatky apod.)
 • Nákup sportovního vybavení
 • Účast na soutěžích a výstavách (např. příspěvek na startovné, jízdné)
 • Příspěvek na tzv. zážitkové hry
 • Přednášky a programy prevence negativních a rizikových jevů
 • Příspěvek na aktivity environmentální výchovy
 • Pořízení elektronických učebnic na interaktivní tabule
 • Licence na cizojazyčné vzdělávací PC programy
 • Podpora mezinárodní spolupráce
 • Příspěvky na maturitní plesy a slavnosti školy
 • Knižní odměny žákům – reprezentace školy, prospěch, ocenění za výrazný projev občanské či školní iniciativy
 • Příspěvek na kompenzační pomůcky pro zdravotně znevýhodněné
 • Podpora nadaných a talentovaných žáků
 • Příspěvek na zmírnění dopadů sociálního znevýhodnění žáků při školních a mimoškolních akcích
 • V souladu s Rámcovým vzdělávacím programem poskytuje Spolek žákům finanční příspěvek na základní plaveckou výuku a bruslení
 • Vedení účetnictví

Budeme velice potěšeni, když i díky Vašemu příspěvku budeme moci zajistit pro naše studenty co možná nejlepší studijní podmínky.

Mgr. Antonín Sekyrka

 

Datové schránky: gtj98qx

Sledujte nás #gymceska

Kontakty

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Česká 142/64, 370 21 České Budějovice
IČO: 60075775
ID datové schránky: n3kevuz

telefon:386 356 884
fax:386 356 085

email: mailto:gc@gymceska.cz

Zobrazit všechny kontakty

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout